shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Khương Ngọc

Khương Ngọc

Khương Ngọc: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Dòng Sông Huynh Đệ

Người cha vì tin lời thầy bói, thiên vị con cả, ghét bỏ ba đứa con còn lại, để rồi người con cả cuối cùng thành kẻ xấu xa, đánh mất đạo làm người