shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Khương Hạo Văn

Khương Hạo Văn

Khương Hạo Văn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Hồng Kông

Cảnh Sát Thép

Thượng Thân may mắn sống sót sau một tai nạn chết người. Khi trở lại, anh càng điều tra hăng say hơn và đã được trao danh hiệu Cảnh Sát Thép.