shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Khắc Minh

Khắc Minh

Khắc Minh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Việt Nam
Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa - 01 - NSUT Kim Xuân – Lê Bình – Dương Cường – Khánh Hiền – Khắc Minh

Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa

Có căn nhà nằm nghe nắng nghe mưa kể về Mẹ Nam ngày ngày chịu đựng sự ghẻ lạnh của mọi người để chờ Nam quay về suốt ba mươi năm ròng.