shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kha Giai Yến

Kha Giai Yến

Kha Giai Yến: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Đài Loan
Nghỉ Nghiêm Anh Yêu Em - 01 - Hoàng Thiên Nhân - Tăng Chi Kiều - Kha Giai Yến - Vương Tử - Vương Dĩ Luân

Nghỉ Nghiêm Anh Yêu Em

Thiếu Hi và Lực Chính, cặp thanh mai trúc mã được hứa hôn từ bé với biệt danh Nghỉ và Nghiêm. Lần đầu gặp nhau, Thiếu Hi vang khúc ca mùa xuân nở, mối tình đầu cứ như thế mà đến.

Liêu Trai - Phần 4 - 02 - Kiều Chấn Vũ - Kha Giai Yến - Hàn Tuyết - Trần Long - Vương Xán - Hồ Khả - Tào Vĩnh Liêm

Liêu Trai - Phần 4

Liêu Trai - phần 4 gồm 48 tập chia thành 8 câu chuyện: - Tịch Phương Bình - Lục Phán - Hoa Cô Tử - Hằng Nương - Lục Y Nữ - Liên Tỏa.