shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kevin Durand

Kevin Durand

Kevin Durand: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Quái Vật Nguyên Sinh

Frank vận chuyển một con báo đốm trắng từ Hy lạp đến Mỹ. Trên đường, anh gặp hai tên tội phạm nguy hiểm định lấy cắp những động vật quý hiếm