shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kevin Chapman

Kevin Chapman

Kevin Chapman: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Trò Chơi Sát Thủ

Trò Chơi Sát Thủ là chuyện phim về hai sát thủ Vincent và Roland. Cả hai đều có cùng một mục tiêu cần phải khử, một người làm vì tiền và một người làm vì trả thù