shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Kerris Dorsey

Kerris Dorsey

Kerris Dorsey: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ
Totem - 01 - Marcel Sarmiento - Kerris Dorsey - Ahna O'Reilly - James Tupper

Totem

Khi một người góa vợ đưa bạn gái về ở cùng, con gái anh chưa quen với việc đó và một thế lực siêu nhiên xuất hiện.