shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Keri Russell

Keri Russell

Keri Russell: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ - 01 - Matt Reeves - Keri Russell – Andy Serkis – Gary Oldman – Jason Clarke

Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ

​Kết thúc Rise là khi Caesar giải phóng cho đồng loại trong sở thú, phòng thí nghiệm và biến chúng trở nên thông minh nhờ vào khí ga ALZ-113.