shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kelsey Grammer

Kelsey Grammer

Kelsey Grammer: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Câu Chuyện Đồ Chơi 2

Trong lúc Andy tham gia trại hè, Woody không may bị một tay buôn bán đồ chơi đánh cắp. Buzz cùng các bạn đồ chơi tìm cách giải cứu Woody.