VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kazuki Kawagoe

Kazuki Kawagoe

Kazuki Kawagoe: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Nhật Bản

Xác Sống 100: 100 Điều Tôi Muốn Làm Trước Khi Trở Thành Xác Sống

Chàng thanh niên bị bóc lột và phải sống cực khổ chẳng khác gì thây ma tại nơi làm việc. Một ngày, anh mừng rỡ khi phát hiện ra khắp nơi tràn ngập thây ma.