shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Karey Kirkpatrick

Karey Kirkpatrick

Karey Kirkpatrick: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Chân Nhỏ

Huyền thoại về Chân To bị đảo ngược khi một chàng Yeti trẻ tuổi phát hiện ra một thứ mà cậu nghĩ là không tồn tại - con người.