shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Karen Moncrieff

Karen Moncrieff

Karen Moncrieff: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Những Bông Hoa Trước Gió - 01 - Karen Moncrieff - Heather Graham - Rose McIver - Wyatt Nash

Những Bông Hoa Trước Gió

Những Bông Hoa Trước Gió là sự tiếp nối cuộc sống của bốn đứa trẻ khỏi người mẹ vô tâm. 10 năm sau khi trốn khỏi tầng áp mái, bốn đứa trẻ vẫn rơi vào những bi kịch không lường trước.