shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kang Nam Gil

Kang Nam Gil

Kang Nam Gil: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc
Người Cha Vô Hình - 01 - Noh Jong Chan - Yoon Kye Sang - Go Ah Ra - Kang Nam Gil

Người Cha Vô Hình

Người cha vô hình kể về Son Il Gun sau khi chết đã mượn xác anh chàng Cha Seung Hyo trong vòng 49 ngày để chăm sóc con gái.