shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Julian Dennison

Julian Dennison

Julian Dennison: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Deadpool 2

Hai năm sau khi thành công với vai trò lính đánh thuê Deadpool, Wade Wilson bị một nhóm người xông vào nhà trong đêm và chúng đã bị anh tiêu diệt.