shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Josh Trank

Josh Trank

Josh Trank: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Sức Mạnh Vô Hình

Trong một lần khám phá lòng đất, ba cậu học sinh bị một đối tượng vô hình tác động và có được sức mạnh siêu nhiên. Họ sẽ làm gì với sức mạnh ấy?