VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jonathan Levine

Jonathan Levine

Jonathan Levine: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

50/50

Phim hài về tình bạn giữa hai người đàn ông khi một người lâm trọng bệnh, và người còn lại quyết làm mọi thứ để chia sẻ nỗi đau của bạn mình.

Hơi Ấm Con Người

Một xác sống và một cô gái loài người hình thành mối quan hệ lạ kì, từ đó dẫn đến các sự kiện làm thay đổi cả một thế giới không còn sức sống.