VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Joe Hunting

Joe Hunting

Joe Hunting: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Chúng Tôi Gặp Nhau Trong Thực Tế Ảo

Bộ phim tài liệu khai thác chủ đề thực tại ảo, nơi mỗi người có thể thoát khỏi thực tại và sống như những gì họ mong muốn thông qua một nhân dạng ảo.