shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jodi Binstock

Jodi Binstock

Jodi Binstock: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ
Quả Cầu Tuyết Giáng Sinh - 01 - Jodi Binstock - Alicia Witt – Donald Faison – Christina Milian

Quả Cầu Tuyết Giáng Sinh

Sau khi bị một Quả Cầu Tuyết Giáng Sinh rơi trúng, Meg tỉnh dậy hoảng hốt khi thấy mình có một gia đình hạnh phúc tại một thị trấn phủ đầy tuyết trắng như bộ phim cô đang sản xuất.