shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Joan Allen

Joan Allen

Joan Allen: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Cuộc Đua Tử Thần

Nền kinh tế sụp đổ và tỷ lệ tội phạm tăng kéo theo sự ra đời của các nhà tù tư nhân. Một nhà tù như vậy kiếm lời bằng cách phát sóng trò đấu sĩ hiện đại của tù nhân. Nhiều tù nhân tham gia vào cuộc đua sinh tử với mong muốn được trả tự do.