shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jin Ju

Jin Ju

Jin Ju: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Việt Nam
Phải Đi Mới Biết - 01 - Heo Kyung Hwan - Kang Tae Oh - Hyo Min - Jin Ju - MJ

Phải Đi Mới Biết

Phải Đi Mới Biết là chương trình đặc biệt để kỷ niệm 26 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.