VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jim Archer

Jim Archer

Jim Archer: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Brian Và Charles

Brian là một nhà phát minh cô độc đã quyết định chế tạo một robot đề bầu bạn, nhưng lại phải đương đầu với một thứ vượt khỏi mọi mong đợi của mình.