shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jill St. John

Jill St. John

Jill St. John: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Điệp Viên 007: Kim Cương Vĩnh Cửu - 01 - Guy Hamilton - Sean Connery - Jill St. John - Charles Gray

Điệp Viên 007: Kim Cương Vĩnh Cửu

Khi chính phủ Anh nghi ngờ sự tồn tại của một tổ chức ăn trộm kim cương toàn cầu, James Bond đã bị lôi vào cuộc điều tra.