shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jerrod Carmichael

Jerrod Carmichael

Jerrod Carmichael: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ
Phim Quay Tại Nhà - 01 - Jerrod Carmichael

Phim Quay Tại Nhà

Jerrod Carmichael có những cuộc trao đổi thân tình với gia đình để khám phá các chủ đề chung trong cuộc sống của người da đen.

Bài Giảng Trên Núi - 02 - Jerrod Carmichael

Bài Giảng Trên Núi

Nối tiếp chương trình tài liệu Phim quay tại nhà, Jerrod Carmichael (8, Love at the Store) tiếp tục các cuộc trò chuyện thân tình với người thân để khám phá những chủ đề chung trong đời sống của người da đen.