shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jeong Yoon Cheol

Jeong Yoon Cheol

Jeong Yoon Cheol: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc
Chiến Binh Bình Minh - Warriors Of The Dawn - 01 - Jeong Yoon Cheol - Lee Jung Jae - Yeo Jin Goo - Kim Mu Yeol

Chiến Binh Bình Minh - Warriors Of The Dawn

Năm 1592 Nhật bản tấn công Triều tiên. Hoàng tử trẻ Gwanghae bất chấp tính mạng cùng anh lính To Woo chống lại quân xâm lược. Các chiến binh bình minh này có làm nên lịch sử?