shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jeon Yeo Bin

Jeon Yeo Bin

Jeon Yeo Bin: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc
Sở Thú Thoát Ế - 01 - Son Jae Gon - Kang So Ra - Ahn Jae Hong - Jeon Yeo Bin

Sở Thú Thoát Ế

Luật sự tập sự Tae-soo được công ty giao nhiệm vụ tiếp quản vườn thú khi gần như tất cả con thú đã bị bán đi. Một ý tưởng táo bạo được đưa ra để cứu vườn thú “thoát ế”.