shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jeff Hatch

Jeff Hatch

Jeff Hatch: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Tổ Chức Blackmark - 01 - Kaiwi Lyman - Jeff Hatch - Corey MacIntosh

Tổ Chức Blackmark

Tổ Chức Blackmark xoay quanh câu chuyện về nhà tư bản Arthur Blackmart và chỉ huy Liên Xô phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn Chiến Tranh Lạnh xảy ra có thể chấm dứt Thế giới