shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jeanne Tripplehorn

Jeanne Tripplehorn

Jeanne Tripplehorn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Hãng Luật - 01 - Sydney Pollack - Tom Cruise - Jeanne Tripplehorn - Gene Hackman

Hãng Luật

Một sinh viên luật trẻ tuổi chấp nhận một giá hậu hính từ một hãng luật có uy tín của Memphis và khám phá ra rằng người cầm đầu điều khiển tổ chức và cả cuộc sống của mọi nhân viên.