shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jay Oliva

Jay Oliva

Jay Oliva: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ
Người Dơi: Kị Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy II - 01 - Jay Oliva - Peter Weller - Ariel Winter - Michael Emerson

Người Dơi: Kị Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy II

Người dơi trở lại Gotham và đương đầu với những đối thủ cũ.