shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jay Hernandez

Jay Hernandez

Jay Hernandez: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Lò Mổ

Paxton và Josh trên đường đi du lịch đã kết bạn với Oli. Với khuôn mặt thân thiện giả tạo, Oli đã dẫn đôi bạn trẻ kia vào một cạm bẫy chết người.