shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jason Marsden

Jason Marsden

Jason Marsden: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Người Dơi: Hiệp Sĩ Gotham - 01 - Futoshi Higashide - Kevin Conroy – Jason Marsden – Scott Menville

Người Dơi: Hiệp Sĩ Gotham

Bước chuyển giao của người dơi từ người mới bắt đầu thành hiệp sĩ bóng đêm được miêu tả trong 6 mẩu truyện liên kết với nhau, mỗi truyện được vẽ theo phong cách khác nhau dựa theo phong cách nhân vật hoạt hình Nhật Bản.