shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ January Jones

January Jones

January Jones: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Không Nhân Dạng - 01 - Jaume Collet-Serra - Liam Neeson - Diane Kruger - January Jones

Không Nhân Dạng

Diễn viên được đề cử giải Oscar, Liam Neeson vào vai tiến sĩ Martin Harris,người tỉnh dậy sau một tai nạn ô tô và phát hiện ra vợ anh không nhận ra anh,và một người xa lạ đã lấy danh tính của anh.