shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Jang Cheol Soo

Jang Cheol Soo

Jang Cheol Soo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc

SF8: Quạ Trắng

Bị bạn học cũ tố cáo, Juno gần như mất tất cả. Cô quyết định tham gia vào một trò chơi thực tế ảo, tuy nhiên nó lại nguy hiểm hơn cô tưởng.