shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ James Teeradon

James Teeradon

James Teeradon: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thái Lan

Tuổi Nổi Loạn 3

Bên cạnh chuyện tình giữa hai cô gái Koi và Dao, những vấn đề trong cuộc sống của các bạn học sinh trung học ở Thái Lan được thể hiện rất rõ ở đây

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius

Thiên tài toán học Lynn hành nghề chỉ bài cho bạn gian lận để kiếm tiền với giá 3000 baht 1 môn. Liệu phi vụ này có thể trót lọt?