shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ James Roday Rodriguez

James Roday Rodriguez

James Roday Rodriguez: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Thám Tử Ngoại Cảm Phần 2: Lassie Về Nhà - 01 - Steve Franks - James Roday Rodriguez - Dulé Hill - Timothy Omundson

Thám Tử Ngoại Cảm Phần 2: Lassie Về Nhà

Sau khi bị phục kích khi đang làm việc và bị bỏ mặc cho chết, cảnh sát trưởng Carlton Lassiter bắt đầu nhìn thấy những thứ kì quái trong khu vực hồi phục, khiến ông phải gọi Shawn và Gus quay lại giúp đỡ.