shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ James McTeigue

James McTeigue

James McTeigue: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Châu Úc

V Báo Thù

Câu chuyện về nước Anh phát xít trong tương lai và cuộc cách mạng để khơi dậy hi vọng cho người dân bị đàn áp,với người thủ lĩnh bí ẩn đằng sau chiếc mặt nạ và biệt danh V.