shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Irene Ang

Irene Ang

Irene Ang: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Á
Phú Sơ Khang - 01 - Vu Bồi Song - Irene Ang - Gurmit Singh

Phú Sơ Khang

Phú Sơ Khang vô tình dính vào công việc cải tạo viện dưỡng lão, nơi những người già ở đó lần lượt chết một cách bí ẩn. Tất cả đều dừng lại khi anh phát hiện ra sự thật.