shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Inudo Isshin

Inudo Isshin

Inudo Isshin: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Nhật Bản
Những Chàng Samurai Tháo Vát - 01 - Inudo Isshin - Takahashi Issei - Mitsuki Takahata - Gen Hoshino

Những Chàng Samurai Tháo Vát

Một samurai được giao cho một nhiệm vụ chẳng ai muốn làm, chính là di rời một lãnh chúa xui xẻo và toàn bộ thần dân.