VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Im Eun kyung

Im Eun kyung

Im Eun kyung: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Vệ Sĩ

Sau khi thành vệ sĩ, Kyung Tak đối diện với những nguy hiểm bởi thế lực mafia hoành hành, rõ nhất là khi anh phát hiện bí mật nằm sau công ty