shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hyun Sol Ip

Hyun Sol Ip

Hyun Sol Ip: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc
Tôi Phát Điên - 01 - Hyun Sol Ip - Lee Yoo Young - Kim Seon Ho - Kim Sung Joon

Tôi Phát Điên

Là bạn thân của nhau trong 8 năm qua, Eun Seong và Rae Wan vì một lần lỡ ngủ với nhau mà buộc phải đấu tranh tư tưởng để lựa chọn tiếp tục làm bạn hay trở thành người yêu.