shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hwang Jung-Min

Hwang Jung-Min

Hwang Jung-Min: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

SF8: Tình Yêu Thời Tận Thế

Nasa đã thất bại trong kế hoạch ngăn cản thiên thạch, thế giới chỉ còn 7 ngày để tồn tại. Nhân loại phải đối diện với chuyện này ra sao?