shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Huỳnh Mến

Huỳnh Mến

Huỳnh Mến: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Dancer
Việt Nam

Đêm Chung Kết Uni-VERSE Dance Competition 2022

Cuộc thi có sự đồng hành của BGK chất lừ trong giới chuyên môn: Tiến sĩ Alexander Tú, Nghệ sĩ Hà Lê, Nghệ sĩ Trọng Hiếu, Biên đạo Huỳnh Mến và Biên đạo Lina Trần.