shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hữu Quốc

Hữu Quốc

Hữu Quốc: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam
Song Lang - 01 - Liên Bỉnh Phát - Thanh Tú - Hữu Quốc - Kiều Trinh

Song Lang

Song lang xoay quanh Dũng giang hồ và Linh Phụng kép nam chính của đoàn hát. Họ hình thành sợi dây liên kết vô hình khiến số phận thay đổi mãi mãi.