shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hùng Thâm

Hùng Thâm

Hùng Thâm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Hàng Ma Đại Sư - 01 - Hùng Thâm - Sử Tử Thần - Châu Tịnh

Hàng Ma Đại Sư

Trấn nhỏ nơi biên giới bị yêu quái xâm chiếm, Ngô Tịnh Tử đã phát Trừ yêu thiếp, thỉnh cầu các cao nhân trừ yêu đến giúp đỡ.