shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hùng Thâm

Hùng Thâm

Hùng Thâm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Hàng Ma Đại Sư

Trấn nhỏ ở biên giới bị yêu quái quấy nhiễu, Ngô Tịnh Tử thỉnh cầu hàng yêu sư đến giúp. Các cao nhân trừ yêu cùng đồng lòng lên đường diệt yêu.