VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hugo Weaving

Hugo Weaving

Hugo Weaving: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Úc

Ma Trận

Một lập trình viên máy tính bình thường bỗng trở thành niềm hi vọng cuối cùng của nhân loại.

Ma Trận Những Cuộc Cách Mạng

Neo, Trinity và Morpheus lãnh đạo trận đánh để cứu loài người.

Ma Trận: Tái Nạp

Nhiều giờ trước khi vùng đất cuối cùng trên trái đất nơi còn con người sống bị phá hủy, Neo và Trinity chọn trở lại Ma Trận, cùng với Morpheus chống lại thế lực đàn áp