shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Huệ Giai Đống

Huệ Giai Đống

Huệ Giai Đống: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Arsenal Military Academy - 01 - Huệ Giai Đống - Lý Trình Bân - Hứa Khải - Bạch Lộc - Ngô Giai Di

Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Arsenal Military Academy

Học viện quân sự Liệt hỏa là phim xoay quanh câu chuyện Tạ Tương nữ cải nam trang để vào võ đường Lục Quân học tập.