shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hứa Ngụy Châu

Hứa Ngụy Châu

Hứa Ngụy Châu: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Đại Đường Minh Nguyệt

Nàng Lưu Ly bị cuốn vào những âm mưu chính trị rồi gặp gỡ một vị tướng tài giỏi. Hai người cùng nhau viết nên giai thoại rung động lòng người