shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Hứa Cảnh Văn

Hứa Cảnh Văn

Hứa Cảnh Văn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Địch Nhân Kiệt: Luân Hồi Đồ

Địch Nhân Kiệt chuẩn bị điều tra vụ án giết người dã man thì bị phản đối kịch liệt. Phải chăng kẻ có quyền thế đang đứng sau giật dây mọi chuyện?