VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hồng Kim Bát

Hồng Kim Bát

Hồng Kim Bát: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hồng Kông

Vô Gian Đạo

Cuộc đấu trí đầy căng thẳng và gay cấn giữa một tên tội phạm được cài vào lực lượng cảnh sát và một cảnh sát hoạt động bí mật trong băng xã hội đen.