shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hoàng Vĩ Kiệt

Hoàng Vĩ Kiệt

Hoàng Vĩ Kiệt: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Vi Sư Sắc Sảo

Liễu Ngạo Thiên vốn là hiệp khách mật thám giang hồ nay trở thành vi sư. Chàng sắp xếp cho một nhóm học sinh có thân phận kì lạ vào học.

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao

Đứng giữa thiện và ác, yêu và hận, trung thành và phản bội, Phó Hồng Tuyết quyết tìm kẻ giết hại cha mình để báo thù