shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hoàng Tuấn Cường

Hoàng Tuấn Cường

Hoàng Tuấn Cường: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Việt Nam

Đại Kê Chạy Đi Phần 1

Những câu chuyện giản dị, nhân văn về tình cảm gia đình, bạn bè, làng xóm xung quanh cuộc sống của mẹ con Đại Kê do nghệ sĩ Hồng Vân sản xuất

Đại Kê Chạy Đi Phần 2

Chuyện tình của ông Sơn và bà Hồng tan vỡ, ông Sơn cùng con trai chửi bới và đuổi mẹ con bà Hồng ra khỏi nhà. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?